galvus vi��n n��n 50 mg

Nhà sản xuất: Novartis Pharma
Thành phần: vildagliptin
Phân loại MIMS: Thuốc trị đái tháo đường
Dạng: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 0.8 cm
Hình dạng: Round
Ký hiệu trên viên thuốc1: NVR
Ký hiệu trên viên thuốc2: FB
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in