glimepiride stella 2mg vi��n n��n d��i 2 mg

Nhà sản xuất: Stellapharm
Nhà phân phối: Khuong Duy
Thành phần: glimepiride
Phân loại MIMS: Thuốc trị đái tháo đường
Dạng: Tablet
Màu sắc: Blue
Kích thước: 1 cm
Hình dạng: Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc1: 2
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in