glimepiride stella 4mg caplet 4 mg

Nhà sản xuất: Stellapharm
Nhà phân phối: Khuong Duy
Thành phần: glimepiride
Phân loại MIMS: Thuốc trị đái tháo đường
Dạng: Tablet
Màu sắc: Blue
Kích thước: 1 cm
Hình dạng: Odd Shapes
Ký hiệu trên viên thuốc1: 4
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in