glisan 30 mr vi��n n��n t��c d���ng k��o d��i 30 mg

Nhà sản xuất: Hasan-Dermapharm
Thành phần: gliclazide
Phân loại MIMS: Thuốc trị đái tháo đường
Dạng: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 1 cm
Hình dạng: Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc1: HS
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in