gynoflor vag tab

Nhà sản xuất: Haupt Pharma
Nhà phân phối: Gigamed
Thành phần: estriol, lactobacillus acidophilus
Phân loại MIMS: Thuốc tác dụng lên âm đạo
Dạng: Vaginal Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 1.9 cm
Hình dạng: Oval
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in