hyzaar film-coated tab

Hyzaar film-coated tab  (50/12.5 mg)
Nhà sản xuất: Merck Sharp & Dohme (MSD)
Nhà phân phối: DKSH
Thành phần: losartan potassium, hydrochlorothiazide
Phân loại MIMS: Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II / Thuốc lợi tiểu
Dạng: Tablet
Màu sắc: Yellow
Kích thước: 1.15 cm
Hình dạng: Oval
Ký hiệu trên viên thuốc1: 717
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in