imbruvica cap 140 mg

Nhà sản xuất: Janssen-Cilag
Nhà tiếp thị: Johnson & Johnson
Thành phần: ibrutinib
Phân loại MIMS: Liệu pháp nhắm trúng đích
Dạng: Capsule
Màu sắc: White
Kích thước: 2.2 cm
Hình dạng: Capsule
Ký hiệu trên viên thuốc1: ibr 140 mg
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in