januvia vi��n n��n bao phim 100 mg

Nhà sản xuất: Merck Sharp & Dohme (MSD)
Nhà phân phối: Zuellig Pharma
Thành phần: sitagliptin
Phân loại MIMS: Thuốc trị đái tháo đường
Dạng: Tablet
Màu sắc: Cream
Kích thước: 1 cm
Hình dạng: Round
Ký hiệu trên viên thuốc1: 277
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in