jardiance duo 12,5-850 vi��n n��n bao phim

Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim
Thành phần: empagliflozin, metformin hydrochloride
Phân loại MIMS: Thuốc trị đái tháo đường
Dạng: Tablet
Màu sắc: Purple
Kích thước: 2 cm
Hình dạng: Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc1: S12
Ký hiệu trên viên thuốc2: 850
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in