jardiance duo 5-850 film-coated tab

Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim
Thành phần: empagliflozin, metformin hydrochloride
Phân loại MIMS: Thuốc trị đái tháo đường
Dạng: Tablet
Màu sắc: Yellow
Kích thước: 1.9 cm
Hình dạng: Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc1: S5
Ký hiệu trên viên thuốc2: 850
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in