jardiance film-coated tab 10 mg

Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim
Thành phần: empagliflozin
Phân loại MIMS: Thuốc trị đái tháo đường
Dạng: Tablet
Màu sắc: Cream
Kích thước: 0.91 cm
Hình dạng: Round
Ký hiệu trên viên thuốc1: S10
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in