jardiance vi��n n��n bao phim 25 mg

Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim
Thành phần: empagliflozin
Phân loại MIMS: Thuốc trị đái tháo đường
Dạng: Tablet
Màu sắc: Cream
Kích thước: 1.11 cm
Hình dạng: Oval
Ký hiệu trên viên thuốc1: S25
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in