komboglyze xr 5-500 vi��n n��n bao phim ph��ng th��ch k��o d��i

Nhà sản xuất: AstraZeneca
Nhà phân phối: Zuellig Pharma
Thành phần: saxagliptin, metformin hydrochloride
Phân loại MIMS: Thuốc trị đái tháo đường
Dạng: Tablet
Màu sắc: Brown
Kích thước: 1 cm
Hình dạng: Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc1: 5/500
Ký hiệu trên viên thuốc2: 4221
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in