lamzidivir film-coated tab

Nhà sản xuất: Stellapharm J.V.
Nhà phân phối: Khuong Duy
Thành phần: zidovudine, lamivudine
Phân loại MIMS: Thuốc kháng virus
Dạng bào chế: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 1.69 cm
Hình dạng: Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc1: Stella Pharm Logo
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in