lipistad 20 film-coated tab 20 mg

Nhà sản xuất: Stellapharm
Nhà phân phối: Khuong Duy
Thành phần: atorvastatin calcium
Phân loại MIMS: Thuốc trị rối loạn lipid máu
Dạng: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 1.25 cm
Hình dạng: Oval
Ký hiệu trên viên thuốc1: AT 20
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in