macorel extentab 30 mg

Nhà sản xuất: Elpen Pharma
Nhà phân phối: Nafarma
Thành phần: nifedipine
Phân loại MIMS: Thuốc đối kháng calci
Dạng bào chế: Tablet
Màu sắc: Red
Hình dạng: Round
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in