metformin stella 1000mg mr modified-release tab 1000 mg

Nhà sản xuất: Stellapharm
Nhà phân phối: Khuong Duy
Thành phần: metformin hydrochloride
Phân loại MIMS: Thuốc trị đái tháo đường
Dạng: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 2.2 cm
Hình dạng: Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc1: 1G
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in