micardis plus tab

Micardis Plus tab  (40/12.5 mg)
Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim
Thành phần: telmisartan, hydrochlorothiazide
Phân loại MIMS: Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II / Thuốc lợi tiểu
Dạng: Tablet
Màu sắc: White, Red
Kích thước: 1.4 cm
Hình dạng: Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc1: H4
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in