micardis tab 40 mg

Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim
Thành phần: telmisartan
Dạng bào chế: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 1.2 cm
Hình dạng: Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc2: 51H
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in