mifestad 10 tab 10 mg

Nhà sản xuất: Stellapharm
Nhà phân phối: Khuong Duy
Thành phần: mifepristone
Phân loại MIMS: Thuốc uống ngừa thai
Dạng: Tablet
Màu sắc: Yellow
Kích thước: 0.8 cm
Hình dạng: Round
Ký hiệu trên viên thuốc1: 10
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in