nebivolol stella 5mg tab 5 mg

Nhà sản xuất: Stellapharm
Nhà phân phối: Khuong Duy
Thành phần: nebivolol hydrochloride
Phân loại MIMS: Thuốc chẹn thụ thể bêta
Dạng: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 0.82 cm
Hình dạng: Clover
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in