pantostad 40 enteric film-coated tab 40 mg

Nhà sản xuất: Stellapharm
Nhà phân phối: Khuong Duy
Thành phần: pantoprazole
Phân loại MIMS: Thuốc kháng acid, chống trào ngược & chống loét
Dạng: Tablet
Màu sắc: Yellow
Kích thước: 1 cm
Hình dạng: Oval
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in