pradaxa cap 110 mg

Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim
Thành phần: dabigatran etexilate
Phân loại MIMS: Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết
Dạng: Capsule
Màu sắc: Blue
Kích thước: 1.9 cm
Hình dạng: Capsule
Ký hiệu trên viên thuốc1: R110
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in