reminyl pr cap 8 mg

Nhà sản xuất: Janssen-Cilag
Nhà phân phối: Vimedimex Binh Duong
Thành phần: galantamine
Phân loại MIMS: Thuốc trị bệnh thoái hóa thần kinh
Dạng: Capsule
Màu sắc: White
Kích thước: 1.4 cm
Hình dạng: Capsule
Ký hiệu trên viên thuốc1: G 8
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in