risperdal film-coated tab 1 mg

Nhà sản xuất: Janssen-Cilag
Nhà tiếp thị: Johnson & Johnson
Thành phần: risperidone
Phân loại MIMS: Thuốc chống loạn thần
Dạng: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 1.25 cm
Hình dạng: Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc1: RIS 1
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in