sibelium tab 5 mg

Nhà sản xuất: Janssen-Cilag
Nhà phân phối: DKSH
Thành phần: flunarizine
Phân loại MIMS: Thuốc trị đau nửa đầu
Màu sắc: White
Hình dạng: Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc1: FL 5
Ký hiệu trên viên thuốc2: J - C
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in