singulair chewtab 4 mg

Nhà sản xuất: Merck Sharp & Dohme (MSD)
Nhà phân phối: Gigamed
Thành phần: montelukast sodium
Phân loại MIMS: Thuốc trị hen & bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Dạng: Tablet
Màu sắc: Pink
Kích thước: 1.1 cm
Hình dạng: Oval
Ký hiệu trên viên thuốc1: MSD 711
Ký hiệu trên viên thuốc2: SINGULAIR
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in