staclazide 80 vi��n n��n 80 mg

Nhà sản xuất: Stellapharm
Thành phần: gliclazide
Phân loại MIMS: Thuốc trị đái tháo đường
Dạng: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 0.8 cm
Hình dạng: Round
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in