stacytine 200 effervescent tab 200 mg

Nhà sản xuất: Stellapharm
Nhà phân phối: Khuong Duy
Thành phần: acetylcysteine
Phân loại MIMS: Các thuốc khác có tác dụng trên hệ hô hấp / Thuốc giải độc & khử độc
Dạng: Tablet
Màu sắc: Yellow
Kích thước: 2.3 cm
Hình dạng: Round
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in