stadmazol vag tab 100 mg

Nhà sản xuất: Stellapharm
Nhà phân phối: Khuong Duy
Thành phần: clotrimazole
Phân loại MIMS: Thuốc tác dụng lên âm đạo
Dạng: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 2.42 cm
Hình dạng: Bullet/torpedo
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in