tadalafil stella 5mg film-coated tab 5 mg

Nhà sản xuất: Stellapharm
Nhà phân phối: Khuong Duy
Thành phần: tadalafil
Phân loại MIMS: Thuốc trị rối loạn cương và rối loạn xuất tinh
Dạng: Tablet
Màu sắc: Orange
Kích thước: 0.95 cm
Hình dạng: Tear
Ký hiệu trên viên thuốc1: T5
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in