trajenta duo vi��n n��n bao phim 2-5-850

Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim
Thành phần: metformin, linagliptin
Phân loại MIMS: Thuốc trị đái tháo đường
Dạng: Tablet
Màu sắc: Orange
Kích thước: 1.9 cm
Hình dạng: Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc1: Logo
Ký hiệu trên viên thuốc2: D2/850
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in