trajenta vi��n n��n bao phim 5 mg

Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim
Thành phần: linagliptin
Phân loại MIMS: Thuốc trị đái tháo đường
Dạng: Tablet
Màu sắc: Red
Hình dạng: Round
Ký hiệu trên viên thuốc1: Logo 1 side
Ký hiệu trên viên thuốc2: D5
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in