transamin inj soln 50 mg-ml

Nhà sản xuất: Daiichi Sankyo
Nhà phân phối: Zuellig Pharma
Thành phần: tranexamic acid
Phân loại MIMS: Thuốc cầm máu
Dạng: Ampule
Hình dạng: Undefined
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in