twynsta 80 mg-10 mg tab

Twynsta 80 mg/10 mg tab  (80 mg/10 mg)
Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim
Thành phần: telmisartan, amlodipine besilate
Phân loại MIMS: Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II / Thuốc đối kháng calci
Dạng: Tablet
Màu sắc: White, Blue
Kích thước: 1.6 cm
Hình dạng: Oval
Ký hiệu trên viên thuốc1: A4
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in