twynsta 80 mg-5 mg tab

Twynsta 80 mg/5 mg tab  (80 mg/5 mg)
Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim
Thành phần: telmisartan, amlodipine besylate
Phân loại MIMS: Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II / Thuốc đối kháng calci
Dạng: Tablet
Màu sắc: White, Blue
Kích thước: 1.8 cm
Hình dạng: Oval
Ký hiệu trên viên thuốc1: A3
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in