ultracet film-coated tab

Nhà sản xuất: Janssen-Cilag
Nhà phân phối: DKSH
Thành phần: tramadol hydrochloride, paracetamol
Phân loại MIMS: Thuốc giảm đau (opioid)
Dạng bào chế: Tablet
Màu sắc: Yellow
Kích thước: 1.55 cm
Hình dạng: Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc1: JANSSEN
Ký hiệu trên viên thuốc2: T/A
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in