venlafaxine stella 37-5mg cap 37-5 mg

Nhà sản xuất: Stellapharm
Nhà phân phối: Khuong Duy
Thành phần: venlafaxine hydrochloride
Phân loại MIMS: Thuốc chống trầm cảm
Dạng: Capsule
Màu sắc: Red
Kích thước: 1.78 cm
Hình dạng: Capsule
Ký hiệu trên viên thuốc1: Logo
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in