verospiron 25mg tab 25 mg

Nhà sản xuất: Gedeon Richter
Thành phần: spironolactone
Phân loại MIMS: Thuốc lợi tiểu
Dạng: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 0.95 cm
Hình dạng: Round
Ký hiệu trên viên thuốc1: VEROSPIRON
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in