xigduo xr 10mg-500mg vi��n n��n bao phim ph��ng th��ch k��o d��i

Nhà sản xuất: AstraZeneca
Thành phần: metformin hydrochloride, dapagliflozin
Phân loại MIMS: Thuốc trị đái tháo đường
Dạng: Tablet
Màu sắc: Pink
Kích thước: 2 cm
Hình dạng: Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc1: 1072 10/500
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in