zinnat tab 250 mg

Zinnat tab 250 mg  (250 mg)
Nhà sản xuất: GlaxoSmithKline
Thành phần: cefuroxime axetil
Phân loại MIMS: Cephalosporin
Dạng bào chế: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 1.55 cm
Hình dạng: Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc1: GX ES7
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in