zinnat tab 500 mg

Zinnat tab 500 mg  (500 mg)
Nhà sản xuất: GlaxoSmithKline
Thành phần: cefuroxime axetil
Phân loại MIMS: Cephalosporin
Dạng bào chế: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 2 cm
Hình dạng: Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc1: Glaxo
Ký hiệu trên viên thuốc2: 500
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in