zytiga tab 250 mg

Zytiga tab 250 mg  (250 mg)
Nhà sản xuất: Janssen-Cilag
Nhà tiếp thị: Johnson & Johnson
Thành phần: abiraterone acetate
Phân loại MIMS: Liệu pháp nội tiết trong điều trị ung thư
Dạng: Tablet
Màu sắc: White
Hình dạng: Oval
Ký hiệu trên viên thuốc1: AA250
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in