Không tìm thấy kết quả cho "antihistamines & antiallergics"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Kết quả tìm kiếm của 14 Dành cho "antihistamines & antiallergics"
Nhà sản xuất:
Dạng:
Bottle (Oral Liquid)
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
Blue
Kích thước:
0.6 cm
Hình dạng:
Round
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
White
Kích thước:
1 cm
Hình dạng:
Oval
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Kích thước:
0.8 cm
Hình dạng:
Round
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
Brown
Kích thước:
1.15 cm
Hình dạng:
Oblong
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
White
Kích thước:
1.75 cm
Hình dạng:
Oblong
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
White
Kích thước:
0.65 cm
Hình dạng:
Round
Nhà sản xuất:
Dạng:
Bottle (Oral Liquid)
Nhà sản xuất:
Dạng:
Bottle (Oral Liquid)
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
White
Kích thước:
0.8 cm
Hình dạng:
Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc:
5

Không tìm thấy kết quả cho "antihistamines & antiallergics"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in