Không tìm thấy kết quả cho "antihistamines & antiallergics"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Kết quả tìm kiếm của 14 Dành cho "antihistamines & antiallergics"
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
Orange
Kích thước:
1.25 cm
Hình dạng:
Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc:
60
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
White
Kích thước:
0.8 cm
Hình dạng:
Oval
Ký hiệu trên viên thuốc:
Y
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
White
Kích thước:
1.05 cm
Hình dạng:
Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc:
Y Y
Nhà sản xuất:
Dạng:
Bottle (Oral Liquid)

Không tìm thấy kết quả cho "antihistamines & antiallergics"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in