Không tìm thấy kết quả cho "drugs for bladder & prostate disorders"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Kết quả tìm kiếm của 6 Dành cho "drugs for bladder & prostate disorders"
Nhà sản xuất:
Dạng:
Capsule
Màu sắc:
Yellow
Kích thước:
1.8 cm
Hình dạng:
Oval
Ký hiệu trên viên thuốc:
GX CE2
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
Yellow
Kích thước:
1.2 cm
Hình dạng:
Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc:
355
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
Red
Kích thước:
1.2 cm
Hình dạng:
Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc:
325
Nhà sản xuất:
Dạng:
Capsule
Màu sắc:
Green
Kích thước:
1.95 cm
Hình dạng:
Oblong
Nhà sản xuất:
Dạng:
Capsule
Màu sắc:
Red
Kích thước:
1 cm
Hình dạng:
Oval
Nhà sản xuất:
Dạng:
Capsule
Màu sắc:
Red
Kích thước:
1.5 cm
Hình dạng:
Oblong

Không tìm thấy kết quả cho "drugs for bladder & prostate disorders"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in