Không tìm thấy kết quả cho "thuốc kháng nấm"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Kết quả tìm kiếm của 8 Dành cho "thuốc kháng nấm"
Nhà sản xuất:
Dạng:
Capsule
Màu sắc:
White,Purple
Kích thước:
1.94 cm
Hình dạng:
Capsule
Ký hiệu trên viên thuốc:
Stella Pharm Logo
Nhà sản xuất:
Dạng:
Capsule
Màu sắc:
Yellow,Green
Kích thước:
2.12 cm
Hình dạng:
Capsule
Ký hiệu trên viên thuốc:
Stella Pharm Logo
Nhà sản xuất:
Dạng:
Capsule
Màu sắc:
Pink,Blue
Kích thước:
2.2 cm
Hình dạng:
Capsule

Không tìm thấy kết quả cho "thuốc kháng nấm"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in