Không tìm thấy kết quả cho "thuốc trị đái tháo đường"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Kết quả tìm kiếm của 39 Dành cho "thuốc trị đái tháo đường"
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
White
Kích thước:
1 cm
Hình dạng:
Oblong
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
White
Kích thước:
1 cm
Hình dạng:
Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc:
DIA 30
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
White
Kích thước:
1.06 cm
Hình dạng:
Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc:
DIA 60
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
White
Kích thước:
1.9 cm
Hình dạng:
Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc:
750
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
Blue
Kích thước:
1 cm
Hình dạng:
Round
Ký hiệu trên viên thuốc:
LRII
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
White
Kích thước:
0.8 cm
Hình dạng:
Round
Ký hiệu trên viên thuốc:
NVR,FB
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
Yellow
Kích thước:
2.1 cm
Hình dạng:
Oval
Ký hiệu trên viên thuốc:
NVR,SEH
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
Yellow
Kích thước:
2.2 cm
Hình dạng:
Oval
Ký hiệu trên viên thuốc:
NVR,FLO
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
Blue
Kích thước:
1 cm
Hình dạng:
Odd Shapes
Ký hiệu trên viên thuốc:
4
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
Blue
Kích thước:
1 cm
Hình dạng:
Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc:
2

Không tìm thấy kết quả cho "thuốc trị đái tháo đường"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in