Không tìm thấy kết quả cho "thuốc trị đái tháo đường"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Kết quả tìm kiếm của 39 Dành cho "thuốc trị đái tháo đường"
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
White
Kích thước:
1 cm
Hình dạng:
Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc:
HS
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
Yellow
Kích thước:
1 cm
Hình dạng:
Oblong
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
Orange
Kích thước:
1 cm
Hình dạng:
Oblong
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
Orange
Kích thước:
1.75 cm
Hình dạng:
Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc:
575
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
Cream
Kích thước:
1 cm
Hình dạng:
Round
Ký hiệu trên viên thuốc:
277
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
Cream
Kích thước:
1.11 cm
Hình dạng:
Oval
Ký hiệu trên viên thuốc:
S25
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
Cream
Kích thước:
0.91 cm
Hình dạng:
Round
Ký hiệu trên viên thuốc:
S10
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
Brown
Kích thước:
2.15 cm
Hình dạng:
Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc:
S5,1000
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
Brown
Kích thước:
2.15 cm
Hình dạng:
Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc:
S12,1000
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
Yellow
Kích thước:
1.9 cm
Hình dạng:
Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc:
S5,850

Không tìm thấy kết quả cho "thuốc trị đái tháo đường"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in