Không tìm thấy kết quả cho "thuốc trị đái tháo đường"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Kết quả tìm kiếm của 39 Dành cho "thuốc trị đái tháo đường"
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
White
Kích thước:
1 cm
Hình dạng:
Oval
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
White
Kích thước:
0.8 cm
Hình dạng:
Round
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
Red
Hình dạng:
Round
Ký hiệu trên viên thuốc:
Logo 1 side,D5
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
Red
Kích thước:
2 cm
Hình dạng:
Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc:
Logo,D2/1000
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
Orange
Kích thước:
1.9 cm
Hình dạng:
Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc:
Logo,D2/850
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
Brown
Hình dạng:
Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc:
Logo,02/500
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
Pink
Kích thước:
2 cm
Hình dạng:
Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc:
1072 10/500
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
Yellow
Kích thước:
2 cm
Hình dạng:
Oval
Ký hiệu trên viên thuốc:
1073 10/1000

Không tìm thấy kết quả cho "thuốc trị đái tháo đường"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in